කොහාට මොකද මේ උනේ…?

ඊයෙ හවස ගෙදර යද්දි කළුබෝවිල හරියෙදි  කොහෙක් කෑ ගහනවා ඇහුනා. ගමේ ගියාම ගිය සිංහළ අවුරුද්දට කොහෙක් තියා කාක්කෙක්වත් කෑ ගහනව ඇහුනෙ නැහැ. ඒක නිසා මට මෙහෙම හිතුනා…

කොහාට පාර වැරදිලා
ගමට එන්නෙ නැතුව එයා කොළඹ ගිහිල්ලා
හැඩත් හඬත් වෙනස් වෙලා
පදිංචියත් වෙනස් වෙලා
ගම එපාවෙලා කොහාට අපි එපා වෙලා

වැල්ල සිඹින රැල්ල පාගලා
දූ කෙළියට පුරුදු වෙලා
කපුටා එක්ක යාළු වෙලා
හැමදා අවුරුදු කියලා සිංදු කියනවා
කියන සිංදු අහන් ඉන්න අපට ඇඬෙනවා

සැරින් සැරේ රූප පෙට්ටියෙත් පෙන්නනවා
කැඩිච්ච ඉංගිරිස්වලින් කථා කරනවා
ටෙලිනාට්ටි චිත්තරපටිවලත් රඟනවා
ඒවා දැකලා “අනෙ අපොයි” කියල හිතෙනවා

හම්බවෙන්න එපොයින්මන්ට් ඕන කියනවා
ආයෙත් නම් ගමේ එන්න බැහැයි කියනවා
කොහා අපිට අහිමි වෙලා
අවුරුද්දත් පාළු වෙලා
හැම දෙනාම විස්සෝපෙන් බලං ඉන්නවා