සටහනක්

Blog  ලිවිල්ලට රතු තරුව අළුත් නිසා තවම ලැබෙන ප්‍රතිචාර නම් හරිම අඩුයි.

හුඟාක් දේවල් ලියන්න තිබුනත් ඉඩක් නැති තරම් ඒකට. නිදහසේ කල් වේලා

අරගෙන කල්පනා කරලා එපැයි ලියන්න. නිසඳැස් වගේ දේවල් වලට තමා වැඩි

ඉඩක් තියෙන්නෙ.

රතු තරුව ඔය අනං මනං කුරුටු ගෑවාට ඒ බව කවුරුවත් නොදැන හිටි තරම්. දැනගෙන

හිටියෙත් නැහැ මීට කලින් Blog ගැන. ඒත් අපේ හර්ෂ ට පිං සිද්ද වෙන්න ටිකක්

‘ජනතාව අතරට’ යන්න ඕන් රතු තරුවටත් අවස්ථාවක් ලැබිලා. මේ පොඩි කාළය

තුළ ලැබුනු ප්‍රතිචාර ටික  නම් හොඳයි. හරි සතුටක් දැනෙනව හිතට ඒ ගැන.

ලියන සමහර දේවල් බොලඳ fantasy වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව

අදහස් ප්‍රකාශ කල හැකි සහ මාධ්‍යය නිදහස උපරිමයෙන් ආරක්‍ෂාවෙන තැනක්

නිසාවෙන් ඒ ගැන හැමදෙනාම ඉවසයි කියලා හිතනව.

රතු තරුවේ කවිය කියවලා අදහසක් කියල යන්න අමතක කරන්න එපා.

3 thoughts on “සටහනක්

  1. chanaka says:

    මේ අර ජ.වි.පෙ රතු තරුවද ?

  2. කියවන්නො ඕන තරම් ඒවි, ගින්දර වගේ ලියන්න. සුභ පැතුම් !

  3. malee_msg says:

    හැම එනට‍ම නමෙන්ට් නොදැම්මට හැම එකම බලනවා. ඒක නිපා ලියන්න!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s