ද?

පාවී යන්නද වළාකුලක නැග ගව් ගනනක් දුර

පියඹා යන්නද කිරිල්ලියක සේ ඈතින් ඈතට

සක්මන් කරනට අතිනත අරගෙන සයුරු තළය ඉම

මා හා මෙතුවක් දුර ආ ඔබ කොයිබද..

 

සැඟවී ඉන්නද ලොවට මුවා වී ඔබ නොපෙනෙන්නට

හිනැහී බලන්නද ඔබේ දිහා පෙර ලෙසටම මම

කවියක් වී රැඳෙන්නද නුඹේ නමින්

කවියෙකුගේ මුව අග

පිටුවක් වී රැඳෙන්නද නුඹෙ ජීවිතයේ පොත මැද..

 

සේ හමන්නද සුළඟක් සිසිළස අරගෙන

වී දිලෙන්නද තරුවක් රෑ ඝන අඳුරට

යා නොදී නුඹ යා වී වෙන හදකට

මා රැඳෙන්නද හැමදා ඔය හිත ළඟ පෙර ලෙස..

හැඩයි නේද..?

hedai1

ජැංඩි පහට නොඇන්දාට

කොංඩෙට ජෙල් නොගෑවාට

හිස මත පළඳින්න මගේ

ෂේඩ්ස් දෙකක් නැති උනාට..

නුග ගහ යට තෝසෙ කඩේ

මගේ ලන්ච් එක ගත්තට

ඉර ගිණිගත් මද්දහනේ පයින්ම මම

ගෑටුවාට..

අරුමෝසම් මාළ වළලු,

කණේ කඩුක්කන් නැතුවට

නළු  කමටත් ගන්න හොඳයි

කොහොමද මං හැඩයි නේද..?