වීරෝධාරද? වීරෝදාරද?

රණ විරුවන්ට ජය පතා හැම තැන්කම ලෙළ දෙන බැනර් පෝස්ටර් හැම එකකම වාගේ  ‘වීරෝධාර රණ විරුවන්’ යනුවෙන් සඳහන් වී තිබෙනව කවුරුත් දකින්න ඇති. අපිට සිංහල පාඩමට කියා දුන් විදිහට මේක වැරදියි. සමහර විද්‍යුත් නාළිකාවල් ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයේදීත් ‘ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය..’ වගේ උච්ඡාරනයනයන් ඇහෙනකොට අන්ද මන්ද වෙනව.අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී නූලට තිතට අක්‍ෂර වින්‍යාසය සහ උච්ඡාරයනයන්ගැන සැළකිල්ලක් දක්වනවා වාගේම ඇයි සිංහල භාෂාවේ ව්‍යාකරන සහ උච්ඡාරනයනයන්ටතැනක් දෙන්නෙ නැත්තේ? ඉංග්‍රීසි හරියට කතාකරන්න ලියන්න කියවන්න බැරි අයව සම්ච්චලයට ලක් කරනවා. එහෙම නම් අපි වඩා හිනා විය යුත්තේ සමච්චලයට ලක් කල යුත්තේ  සිංහල බස වැරදියට වහරන සිංහළයන්ටම නොවේද? ඉංග්‍රීසි යනු අපේ මව් බස නොවේ.. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසිය හරියට හෝ කොහෙත්ම බැරිවීම යනු ලැජ්ජාවට කරුනක් නොවේ. (හැබැයි ජනමාධ්‍ය වල  ඉංග්‍රීසි භාවිතය නිවැරදි ලෙස සිදුවිය යුතුය .ඒ භාෂාව ඉගෙන ගන්නා අය ඒ සඳහා  ජනමාධ්‍යද භාවිතා කරන බැවිනි) අපි දන්නා සිංහල හෝ හරියට ලියනවා නම්, සැකයක් ඇත්නම් දන්නා කෙනෙක්ගෙන් අසා දැනගන්නවානම්(විශේෂයෙන් ජනමාධ්‍ය තුල භාවිතයේදී) අපේ  බස අච්චාරුවක් වීම ටිකක් හෝ පමා කරගත හැකිය.

කියවන්නhttp://www.lakbima.lk/archive/last_31_05_09/index.htm