ප්‍රීතියි..ප්‍රීතියි..!!!!

මගේ බ්ලොගිය පටන් අරන් තාම මාස දෙකක් විතර…ඔන්න අද තමා හිට්ස් 2500 පැන්නුවේ.මට හුඟක් සතුටුයි..වැඩිය කමෙන්ට්ස් නම් වැටෙන්නෙ නැහැ. විවේක බුද්ධියෙන් ලියන්න වෙලාවක් හොයාගන්න හරිම අමාරු නිසා හිතට නැගෙන එක එක දේවල් ලියන්නෙ. කට්ටිය සමාවෙන්න හොඳ අර්ථවත්යමක් ඔයාලට දෙන්න තාම බැරි වීම ගැන. රතු තරුව බලන්න ආපු හැමෝටමත් කමෙන්ට්ස් දාලා දිරිමත් කරපු අයට සහ කමෙන්ට්ස් නොදාපු හැමෝටමත් හුඟක් ස්තූතියි. බ්ලොග් ගැන ජීවිතේට අහල නොතිබ්බ මට, බ්ලොග් කියන්නෙ මොකක්ද?කොහොමද බ්ලොග් එකක් පටන් ගන්නෙ සහ පවත්වාගෙන යන්නෙ කියල අ යන්නෙ ඉඳල  ගුරු මුෂ්ඨියක් නොතබා මට ඉගැන් වූ මගේ”බ්ලොග් ගුරු ” හර්ෂදේවයන්ට මගේ විශේෂ ප්‍රණාමය.