දළදා වතුර ගැන… http://vidula-sinhala.blogspot.com/2009/06/blog-post.html

දින වකවානු නම් හරියටම මතක නැහැ.නමුත් මම අහල තියෙන කතාව මේකයි, බ්‍රිතාන්‍ය පාළනය යටතට ලංකාව උඩරට ගිවිසුම හරහා පවරාගත්තේ බුද්ධාගම ආරක්‍ෂා කරන බවට පොරොන්දු දෙමින්. නමුත් එම පොරොන්දුව කඩ කරමින් බ්‍රිතාන්‍යන් දළදා ප්‍රදර්ශනය හා පෙරහර පැවැත්වීම තහනම් කලා. මේ නිසා ලංකාව පුරා දරුණු නියඟයක් පැතිර ගියා. නියඟය නිමා කර වැසි ලබා ගැනීමටනම් යළි දළදා ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්විය යුතුබවට රට වැසියන් එකහෙලාම කියාසිටි නිසාත් නියඟය නිමාකර වැසි ලබාගැනීමේ උවමනාව ඔවුන්ට තිබූ නිසාත් දළදා ප්‍රදර්ශනයකට ඔවුන්ට එකඟ වන්නට සිදු වූවා. ප්‍රදර්ශනය සඳහා වැඩ සිටින මාළිගයෙන් පිටතට ගත් සැනින් දළදා වහන්සේ පෙළහර පෑවා. මාළිගය අසල තල් ගසක් මුදුනට වැඩම කල උන් වහන්සේ සවනක් රැස් විහිදුවමින් වැඩ සිටියා. ඒ සමගම අහස ගුගුරා මහා වැසි පටන් ගත්තා…දින ගනනාවක් නොනැවතී වට වැස්සෙන් කිරි මුහුද හෙවත් නුවර වැව පිටාර ගලා මුළු මහනුවරම යටව ගිය බව පැරණි පොත පතේ සඳහන් වෙනවා. දළදා වතුර කියා හඳුන්වන්නේ  ඒ මහා ජල ගැල්මයි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s