සලකුනක් වත් නෑ..

treeඅපි ඔහේ ඇවිද ගිය මං මාවතේ..

අපි ගිය වගට සලකුනක් වත් නෑ..

පිණි වරුසාවේ තෙමී..

උණුහුමට තුරුළු වී..

අපි සිපගත් වගට සලකුණක්වත් මහ නුගය යට නෑ..

නොදැනීම හමු වී..

නොකියාම වෙන් වී..

දෙමංසලකදි දෙමග ගිය වග කව්රුවත් දන්නෑ..

මෙහෙමත් නම් ගොඩක්..!!

Senu

අම්මා මට කියන්නෙ සුදූ කියලා..
අබ්බාටයි මාමාටයි මම සුදු මහත්තයා..
මාමාඅක්කාට නම් පිස්සුද කොහෙද..එයා මට නොකියන නමක් නෑ..!!
අක්කා මට කතා කරන්නෙ බන්චි කියලා..
අම්මම්මාගෙයි,ශියාගෙයි,අත්තාඅම්මාගෙයි චූටි පුතා මම
අත්තාගෙ නම් පොඩි ගමරාළ..
අප්පොච්චියේ..මෙහෙමත් නම් ගොඩක්..!!
මට තවත් නමක් තියෙනව කියල තමයි ආරංචිය..
ඔය මොන නම තිබ්බත් මම නං මට කියන්නෙ “බබා” කියල..
ලෝකෙ තියෙන ලස්සනම,කියන්න ලේසිම සහ මම ආසම නම ඒක.