…..

දුරම දුරකට යන්න අවසර
යලිදු නොම එන ලෙසම
රිදුනු හිත තුල හීන තුරුළු කරගෙන
කඳුළු බිංදුවකටවත් තවත් ඉඩ නොතියාම..
වලාකුළක් වගේම විටින් විට වෙනස්වන
ඒ හැම වෙලාවකම මේ සොඳුරු හිතත් රිදවන
කිසිවෙකුත් මායිම් නොකරන මායා කාරයා නුඹමය..
ආයෙමත් කවදාවත් ඉල්ලන්නෙ නෑ මම..
මං වෙනුවෙන් පුංචිම වෙලාවක්
වෙලාවක් තිබුනොත් මතක් කරගන්න
හඳක් වෙන්නට පෙරුම් පිරූ පුංචි කණාමැදිරියා ගැන