සමනළයා..the Butty

ළ : එක මලක්නෙ පිපිලා තිබුනේ

මගෙ මල් වත්තේ රෝස ගහේ

කොහොමද මේ තව අමුතු මලක්

පිපී තිබෙන්නේ එක ඉත්තෙ..?

 

අ: චූටි දුවේ තව ඩිංගිත්තක්

ළඟට ගිහිල්ලා බැලුවෝතින්

පෙනෙයි අපූරුව පොඩි සමනළයෙක්

පැණි උරනා හැටි රස කරමින්..

 

ළ : ඇත්තයි මං  රැවටුනු තරමක්

මේ හැඩ ලස්සන සමනළයෙක්

කොහෙන්ද හැඩ වැඩ මෙයාලා එන්නේ

කියාල දෙන්නකො දන්නවනම්

 

අ: ඉන්නව නම් දඟ නොකර ගතී

වාඩිවෙලා මගෙ ලඟින් නිතී

මගේ පුංචි දෝණී හස්නී

එය නම් කියලා දෙන්න හැකී

 

ළ : මගෙ හොඳ අම්මා කියන දෙයක්

අහන්නැතුව ඉන්නෑ මම නම්

දඟක් නොකර අහගෙන ඉන්නම්

කියන්න මට නැහැ ඉවසිල්ලක්..

 

අ : සමනල් අම්මා සතුටු සිතින්

ගහක් සොයාගෙන ඉගිල ගිහින්

පුංචි පුංචි බිත්තර ගොන්නක්

දමන්නෙ කොලයක යටි පැත්තෙන්

 

බිත්තර පුපුරා ටික දවසින්

එන්නේ පුංචිම පණු පැටියෙක්

එයා හදාගෙන පුංචි පැසක්

ඉන්නව හැංගී තටු එනකන්

 

ඒ පැස පුපුරා ටික කලකින්

දේදුනු පාටැති සමනළයෙක්

එලියට එනවා බලන්න ලස්සන

සොබා දහම් මව හැඩ කරමින්

 

ළ: මටත් තටු දෙකක් එනවානම්

මේ වගෙ ලස්සන වෙනවානම්

ආසයි අම්මේ ඉගිලී යන්නට

මලින් මලට රස පැණි උරමින්

 

අ: මගෙ පොඩි දෝණී හරිම හැඩයි

ඉගිල්ලෙන්න නිසි කාළය එයි

හොඳ ගති ගුණයෙන් රුව බබළවමින්

එතකල් කාළය ගෙවනු හොඳයි..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s