තවම අහන ප්‍රශ්න

තවත් ඇයි හීන දිගේ හොරෙන් හොරෙන් ඇවිත්

අඩි ගානක් යටින් මිහිදන් කරපු සොඳුරු බලාපොරොත්තු,මතක

ගොඩ ගන්න හදන්නේ..?

ගලලා ඉවර නැති කඳුළු ගංගාව

ඔහේ ගලාගෙන යනවා තවමත්.. මනසින් නුඹ දකිනකොට..

හිත ඇතුලෙ කොතැනක හරි මම ඉන්නවානම්,අහසේ අපි හොයපු තරුව තවම දකිනවද?

එතකොට දැනෙනවාද හුඟක් ආදරේ කෙනෙක් ඉන්නව කියලා මේ අහස යටම..?

ඔරලෝසුවේ කටු කැරකෙන දිහා බලලා

නැගිටලාද..? නිදාගත්තද..? නිදන්න කලින් දත් මැදලා කකුල් හේදුවාද?

හැමදාම අහපු මෙකී නොකී ප්‍රශ්න ගොන්න තවමත් අහනවා නොපෙනෙන නුඹගෙන්

“මට ආදරෙයිද?” ඇරෙන්න..