පුංචි හිමිද්‍රියේ..

budu saduපුංචි කුමාරියේ,
වෙනසක් නැහැ
ඔය පුංචි අතේ රැඳි සියුමැලි මල් කැකුලෙත් නුඹෙත්
අකාලයේ පිපෙන්නෙපා..අකලට පරවෙන්න එපා..
මුළු ලොවටම සුවඳ දෙන්න..මේ දියතම හැඩ කරන්න..
ගැහැනියක්ම වූ පමනින් එපා කිසිවෙකුට නැමෙන්න..
නපුරුකමට හිත රිදවන..නුඹව තලා පෙලා දමන
මිනිස් වෙසින් එන රකුසන් දුරකට පන්නා දමන්න
මහා මෙරක් ලෙසින් දුවේ..බාදක මැද නැගී ඉන්න
උපන් බිමට නුඹේ දැයට දිරිය දියණියක්ම වෙන්න..

Picture by : Isuru Wakkumbura

යාත්‍රිකයාණෙනි..

Sasara ganga

 කල්ප කාලාන්තරයක්වත් සැරිසරා ඉවර නැති
පේන තෙක් මානයක ඉසිඹුවක්වත් නොමැති
මේ භවයේවත් මග කියා දෙනවාද
සසර ගඟ තරණයට; යාත්‍රිකයාණෙනි..

Picture by : Isuru Wakkumbura

දන්නෙ එය හිරුත් මමත්..

Sunset

ජීවිතේ දුකක් උනත්
කඳුළුවලට නැහැ ඉඩක්
ඉගිලෙන්න නැති නමුත් අත්තටු
කිරිල්ලක් වගෙයි මමත්..

පාට පාට හීනයක්
සේම දැනෙන ලෝකයක්
අගෙයි මටත් තියේවිනම්
නුඹට ඇති ලෙසම හෙටක්..

දඟකාරකමට හිත යතත්
කවිකාර කම් බොහෝ ඇතත්
හිතට දැනෙන මේ හැඟුම්
කියන්නට එයිද පැයක්..

රැය පහන් වෙලා අදත්
හිරු එබෙයි හෙටත් උදෙන්
මටම පමණී එ’ හිරු උරුම
දන්නෙ එය හිරුත් මමත්..

Picture By : Saminda De Silva

සමිඳුනි…

හැරලනු මැනවි දොරගුල් දේව මණ්දීරේ.. පවින් පීඩා විඳින්නන් වෙනුවෙන්..
දෙවිඳුනි.. විදාලනු මැන දෑත් ඔබගේ සැනසෙන්න විත් දුකින් මිරිකී සිටින්නන් වෙනුවෙන්…