සමනලයෝ..සමනලයෝ..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

සමනලයෝ සමනලයෝ..
එන්න එපා මගේ ලඟට.. සුවඳ මලලු මම අම්මගෙ..
සමනලයෝ සමනලයෝ..පොඩි රහසක් කියන්නදෝ..?
පුංචි මගේ හිතට අගේ..මම නම් මගෙ අප්පච්චිගෙ..
සමනලයෝ සමනලයෝ..අම්මට හෙම කියන්නෙපා..
දුක හිතුනොත්..?තරහ ගියොත්..?
මා නළවන්නේ කවුදෝ..උක්කු හදන්නේ කවුදෝ..?
දඩිබිඩියේ මං වැටුනම..ගේ හෙල්ලෙන්නට ඇඬුවම..
“මගේ සුදූ” කියමින් විත් මා සනසන්නේ කවුදෝ..?

මෙහෙමත් නම් ගොඩක්..!!

Senu

අම්මා මට කියන්නෙ සුදූ කියලා..
අබ්බාටයි මාමාටයි මම සුදු මහත්තයා..
මාමාඅක්කාට නම් පිස්සුද කොහෙද..එයා මට නොකියන නමක් නෑ..!!
අක්කා මට කතා කරන්නෙ බන්චි කියලා..
අම්මම්මාගෙයි,ශියාගෙයි,අත්තාඅම්මාගෙයි චූටි පුතා මම
අත්තාගෙ නම් පොඩි ගමරාළ..
අප්පොච්චියේ..මෙහෙමත් නම් ගොඩක්..!!
මට තවත් නමක් තියෙනව කියල තමයි ආරංචිය..
ඔය මොන නම තිබ්බත් මම නං මට කියන්නෙ “බබා” කියල..
ලෝකෙ තියෙන ලස්සනම,කියන්න ලේසිම සහ මම ආසම නම ඒක.